O nas

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego jest Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością stanowiącą w 100% własność Gminy Miejskiej Szczecinek. Spółka powstała w wyniku przekształcenia Zakładu Budżetowego na podstawie Uchwały Nr XXXII/261/97 Rady Miasta w Szczecinku z dnia 29 grudnia 1997r. pod nazwą Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Następnie na podstawie uchwały Nr XXXVI/309/98 Rady Miasta w Szczecinku z dnia 16.06.1998r. uległa zmianie nazwa Spółki na Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, co znalazło stosowne odzwierciedlenie w akcie założycielskim Spółki.

Rejestracja:

 1. Spółka została zarejestrowana postanowieniem Sądu Rejonowego VII Wydział Gospodarczy - Rejestrowy w Koszalinie z dnia 08.01.1998r. Sygn. akt V Ns Rej H 1008/97.
 2. ZGM TBS Spółka z o.o. działa na podstawie:
  • Ustawy z dnia 26 pażdziernika 1995r. o niektórych formach popierania budownictwa -mieszkaniowego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1070 z późn. zmianami)
  • Ustawy z dnia 15 września 2000r. Kodeksu Spółek Handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037),
  • Ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 71, poz. 733)
  • Umowy Spółki określonej w akcie założycielskim z dnia 29.12.1997r. z późniejszymi zmianami.
 3. Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców nastąpił postanowieniem Sądu Rejonowego w Koszalinie IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 05.06.2003r.

Wysokość kapitału zakładowego na dzień wpisu do KRS:

 • 05.06.2003r. - 2.658.879,00 zł. ( 73 udziały po 36.423,00 zł. każdy),
 • 08.08.2003r. - 14.423.508,00 zł. ( 396 udziałów po 36.423,00 zł. każdy),
 • 05.01.2005r. - 14.496.354,00 zł. ( 398 udziałów po 36.423,00 zł. każdy),
 • 21.06.2005r. - 15.297.660,00 zł. ( 420 udziałów po 36.423,00 zł. każdy),
 • 17.10.2005r. - 18.430.038,00 zł. ( 506 udziałów po 36.423,00 zł. każdy),
 • 25.11.2005r. - 19.012.806,00 zł. (522 udziały po 36.423,00 zł. każdy),
 • 15.02.2006r. - 19.231.344,00 zł. (528 udziałów po 36.423,00 zł. każdy),
 • 30.03.2007r. - 19.304.190,00 zł. (530 udziałów po 36.423,00 zł. każdy),
 • 26.09.2008r. - 20.069.073,00 zł. (551 udziałów po 36.423,00 zł. każdy),
 • 23-12-2008r. - 20.651.841,00 zł. (567 udziałów po 36.423,00 zł. każdy),
 • 21-01-2010r. - 21.744.531,00 zł. (597 udziałów po 36.423,00 zł. każdy),
 • 10-11-2010r. - 22.327.299,00 zł. (613 udziałów po 36.423,00 zł. każdy),
 • 03-01-2012r. - 23.674.950,00 zł. (625 udziałów po 36.423,00 zł. każdy),
 • 02-03-2012r. - 25.532.523,00 zł. (701 udziałów po 36.423,00 zł. każdy),
 • 09-08-2012r. - 25.969.599,00 zł. (713 udziałów po 36.423,00 zł. każdy),
 • 11-07-2013r. - 26.078.868,00 zł. (716 udziałów po 36.423,00 zł. każdy),
 • 08-08-2014r. - 27.025.866,00 zł. (742 udziały po 36.423,00 zł. każdy),
 • 21-10-2014r. - 27.717.903,00 zł. (761 udziałów po 36.423,00 zł. każdy),
 • 20-05-2015r. - 28.082.133,00 zł. (771 udziałów po 36.423,00 zł. każdy),
 • 28-10-2015r. - 28.810.593,00 zł. (791 udziałów po 36.423,00 zł. każdy),
 • 18-01-2016r. - 29.356.938,00 zł. (806 udziałów po 36.423,00 zł. każdy),
 • 16-02-2016r. - 29.357.000,00 zł. (29 357 udziałów po 1 000 zł. każdy),
 • 16-08-2016r. - 30.507.000,00 zł. (30 507 udziałów po 1 000 zł. każdy),
 • 07-12-2016r. - 31.437.000,00 zł. (31 437 udziałów po 1 000 zł. każdy),
 • 17-01-2017r. - 32.151.000,00 zł. (32 151 udziałów po 1 000 zł. każdy),
 • 16-05-2017r. - 34.163.000,00 zł. (34 163 udziałów po 1 000 zł. każdy),
 • 12-07-2018r. - 34.263.000,00 zł. (34 263 udziałów po 1 000 zł. każdy),
 • 19-07-2019r. - 34.363.000,00 zł. (34 363 udziałów po 1 000 zł. każdy),
 • 01-12-2021r. - 34.463.000,00 zł. (34 463 udziałów po 1 000 zł. każdy),
 • 21-04-2023r. - 38.563.000,00 zł. (38 563 udziałów po 1 000 zł. każdy),
 • 14-05-2024r. - 43.615.000,00 zł. (43 615 udziałów po 1 000 zł. każdy)

UŻYWAMY PLIKÓW COOKIES,

Aby ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Polityka cookies