Cennik usług dodatkowych

CENNIK OPŁAT ZA USŁUGI DODATKOWE

(ze zmianami obowiązującymi od 1 stycznia 2022 r.)

  1. Opłaty za usługi związane za sprawami technicznymi:

Lp.

Rodzaj usługi

Cena brutto

1.

uzgodnienie dokumentacji technicznej dot. przebudowy/modernizacji mieszkania lub pomieszczeń strychowych

150,00 zł

2.

uzgodnienie dokumentacji technicznej dot. zmiany systemu ogrzewania z pieców na c.o. gazowe lub z sieci MEC

120,00 zł

3.

wykonanie kosztorysu inwestorskiego na roboty budowlano-remontowe (w uzasadnionych przypadkach o zwolnieniu z opłaty decyduje Dyrektor ds. zarządzania nieruchomościami)

300,00 zł/kosztorys

4.

za nieuzasadnione zgłoszenie awarii przez lokatora

(o obciążeniu decyduje Kierownik działu TR)

80,00 zł

5.

Założenie plomby na wodomierzu po jego wymianie (lokal mieszkalny / użytkowy)

30,00 zł / 35,00 zł

6.

założenie plomby na wodomierzu po jej zerwaniu przez lokatora ( mieszkalny/użytkowy)

     40,00 zł / 50,00 zł

7.

założenie lub wymiana wodomierza wraz z oplombowaniem (bez koniecznych przeróbek, które są kalkulowane indywidualnie)

200,00 zł

8.

wypożyczenie rusztowania

1,00 zł za m²/dobę

9.

czyszczenie kanalizacji spiralą elektryczną (mieszkalny/użytkowy) – bez robocizny

150,00 zł za jedną maszynogodzinę

10.

podjęcie interwencji w godzinach pracy Spółki

40,00 zł

11.

podjęcie interwencji poza godzinami pracy do godz. 22.00

60,00 zł

12.

podjęcie interwencji w godzinach nocnych i dniach wolnych od pracy

80,00 zł

13.

wykonanie przeglądu instancji wodociągowej w budynku WMN

60,00 zł

za każdy lokal

14.

nieuzasadnione wezwanie służb technicznych dot. m.in. drożności przewodów kominowych w lokalu mieszkalnym bądź użytkowym (o obciążeniu decyduje Kierownik działu TR)

100,00 zł

15.

udostępnienie dokumentacji technicznej w formie elektronicznej na płycie CD lub DVD)

50,00 zł

 

  1. Opłaty za usługi związane ze sprawami lokalowymi:

Lp.

Rodzaj usługi

Cena brutto

1.

potwierdzenie tytułu prawnego do lokalu

40,00 zł

2.

określenie składników zajmowanego lokalu

50,00 zł

3.

potwierdzenie złożenia wniosku o przydział mieszkania

30,00 zł

4.

wyrażenie zgody na podłączenie (dostawę) wody, energii elektrycznej, gazu, ciepła MEC do lokalu mieszkalnego zajmowanego bez tytułu prawnego (w szczególnie uzasadnionych przypadkach o zwolnieniu z opłaty decyduje Dyrektor ds. zarządzania nieruchomościami)

50,00 zł

5.

pisemna informacja dla banku przy wykupie lokalu będącego własnością Spółki w celu uzyskania kredytu

80,00 zł

6.

pisemna informacja dla banku w celu uzyskania kredytu na pokrycie kaucji lub kwoty partycypacji w TBS

80,00 zł

7.

1). zaświadczenie dotyczące stanu konta finansowego (zadłużenia, niezalegania, zestawienia opłat, itp.) obejmujące okres analityki do 12.miesięcy wstecz,

2) zaświadczenie dotyczące stanu konta finansowego (zadłużenia, niezalegania, zestawienia opłat, itp.) obejmujące okres analityki do 36. miesięcy wstecz,

3) zaświadczenie dotyczące stanu konta finansowego (zadłużenia, niezalegania, zestawienia opłat, itp.) obejmujące okres analityki do pięciu pełnych lat kalendarzowych wstecz,

Zaświadczenia wydawane lokatorom w celu przedłożenia w MOPS w celu otrzymania dodatku mieszkaniowego lub innych świadczeń pomocy społecznej ( o zwolnieniu z opłaty decyduje Kierownik działu Windykacji i Rozliczeń Mediów)

50,00 zł

 

90,00 zł

 

150,00 zł

 

20,00 zł

8.

zaświadczenie/wyrażenie zgody na wskazanie adresu mieszkania jako adresu siedziby firmy

80,00 zł

9.

Zaświadczenie/potwierdzenie w sprawach najmu lokalu użytkowego

80,00 zł

10.

Ponowne rozpatrzenie wniosku o sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy

300,00 zł

11.

Wydanie kserokopii umowy najmu lub aneksu do umowy, potwierdzonych za zgodność                z oryginałem

40,00 zł

12.

wykonanie kserokopii A4 jednostronnej: - czarnobiałej –

                                                                  - kolorowej –

w przypadku kserokopii obustronnej opłata dwa razy wyższa niż jednostronnej -

w przypadku formatu A3 opłata dwa razy wyższa niż A4 -

0,50 zł/str.

1,00 zł/str.

x 2

x 2

 

III. Opłaty związane ze świadczeniem usług zarządzania dla WMN:

Lp.

Rodzaj usługi

Cena brutto

1.

koszt przygotowania i wysłania korespondencji w trybie IZG na wniosek indywidualny właściciela oraz w przypadku braku kworum na zebraniu członków WMN (i konieczności wysłania formularza IZG)*

30,00 zł za korespondencję

2.

koszt udostępnienia/wynajęcia przez Spółkę pomieszczenia w celu przeprowadzenia zebrania/ spotkania członków WMN  (o niepobieraniu opłaty decyduje Dyrektor ds. zarządzania 

  nieruchomościami)

50,00 zł

3.

opłata  za przygotowanie i wysłanie kserokopii dokumentów z jednego zebrania wspólnoty (uchwały + protokół);*

za przygotowanie dokumentów dla członków zarządu WMN opłat nie pobiera się

30,00 zł

4.

koszt udzielenia odpowiedzi na indywidualne podanie/pytanie właściciela:*

- niewymagającej przetworzenia danych,

- wymagającej przetworzenia danych  (o wysokości opłaty decyduje Dyrektor ds. zarządzania  

  nieruchomościami)

 

30,00 zł

50,00 zł – 100,00 zł

5.

opłata miesięczna za składowanie rzeczy (po eksmisji, porzuceniu, przewiezieniu) w magazynie Spółki  (o obciążeniu decyduje Dyrektor ds. zarządzania nieruchomościami)

50,00 zł/ m3

6.

opłata za przechowywanie przez Spółkę dokumentacji WMN po rozwiązaniu umowy o zarządzanie  (o obciążeniu decyduje Dyrektor ds. zarządzania nieruchomościami)

150,00 zł / mies.

* opłata za skierowanie korespondencji za granicę wzrasta o koszt przesyłki za pośrednictwem Poczty Polskiej

UŻYWAMY PLIKÓW COOKIES,

Aby ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Polityka cookies