Cennik usług dodatkowych

CENNIK OPŁAT ZA USŁUGI DODATKOWE

(ze zmianami obowiązującymi od 25 stycznia 2019r.)

I. Opłaty za usługi związane ze sprawami technicznymi:

Lp.

Rodzaj usługi

Cena brutto

1.

uzgodnienie dokumentacji technicznej dot. przebudowy/modernizacji mieszkania lub pomieszczeń strychowych

100,00 zł

2.

uzgodnienie dokumentacji technicznej dot. zmiany systemu ogrzewania z pieców na c.o. gazowe lub z sieci MEC

100,00 zł

3.

wykonanie kosztorysu inwestorskiego na roboty budowlano-remontowe (w uzasadnionych  przypadkach o zwolnieniu z opłaty decyduje Dyrektor ds. zarządzania nieruchomościami)

200,00 zł/ kosztorys

4.

za nieuzasadnione zgłoszenie awarii przez lokatora (o obciążeniu decyduje Kierownik ZEN)

61,50 zł

5.

założenie plomby na wodomierzu po jego wymianie ( lokal mieszkalny / użytkowy)

20,00 zł / 30,00 zł

6.

założenie plomby na wodomierzu po jej zerwaniu przez lokatora ( mieszkalny / użytkowy)

20,00 zł / 30,00 zł

7.

założenie lub wymiana wodomierza wraz z oplombowaniem (bez koniecznych
przeróbek, które są kalkulowane indywidualnie)

 

150,00 zł

8.

wypożyczenie rusztowania

0,50 zł za m²/ dobę

9.

czyszczenie kanalizacji spiralą elektryczną ( mieszkalny / użytkowy) – bez robocizny

80,00 zł za jedną maszynogodzinę

10.

podjęcie interwencji w godzinach pracy Spółki

 

20,00 zł

11.

podjęcie interwencji poza godzinami pracy do godz. 22.00

 

40,00 zł

12.

podjęcie interwencji w godzinach nocnych i dniach wolnych od pracy

 

60,00 zł

13.

wykonanie przeglądu instalacji wodociągowej w budynku WMN

50,00 zł za każdy lokal

14.

nieuzasadnione wezwanie służb technicznych dot. drożności przewodów kominowych w lokalu mieszkalnym bądź użytkowym (o obciążeniu decyduje Kierownik ZEN)

 

 

61,50 zł

15.

udostępnienie dokumentacji technicznej w formie elektronicznej na płycie CD lub DVD

20,00 zł

II. Opłaty za usługi związane ze sprawami lokalowymi:

Lp. Rodzaj usługi Cena brutto
1. potwierdzenie tytułu prawnego do lokalu 30,00 zł
2. określenie składników zajmowanego lokalu 30,00 zł
3. potwierdzenie złożenia wniosku o przydział mieszkania 20,00 zł
4. wyrażenie zgody na podłączenie (dostawę) wody, energii elektrycznej, gazu, ciepła z MEC  do lokalu mieszkalnego zajmowanego bez tytułu prawnego (w szczególnie uzasadnionych  przypadkach o zwolnieniu z opłaty decyduje Dyrektor ds. zarządzania nieruchomościami) 20,00 zł
5. pisemna informacja dla banku przy wykupie lokalu będącego własnością Spółki w celu  uzyskania kredytu 70,00 zł
6. pisemna informacja dla banku w celu uzyskania kredytu na pokrycie kaucji lub kwoty  partycypacji w TBS 70,00 zł
7. 1)       zaświadczenie dotyczące stanu konta finansowego (zadłużenia, niezalegania, zestawienia opłat, itp.) ogólne lub obejmujące okres analityki do 12. miesięcy wstecz, 30,00 zł
2)       zaświadczenie dotyczące stanu konta finansowego (zadłużenia, niezalegania, zestawienia opłat, itp.) obejmujące okres analityki do 36. miesięcy wstecz, 60,00 zł
3)       zaświadczenie dotyczące stanu konta finansowego (zadłużenia, niezalegania, zestawienia opłat, itp.) obejmujące okres analityki do pięciu pełnych lat kalendarzowych wstecz, 100,00 zł
Zaświadczenia wydawane lokatorom w celu przedłożenia w MOPS w celu otrzymania  dodatku mieszkaniowego lub innych świadczeń pomocy społecznej ( o zwolnieniu z opłaty   decyduje Kierownik Działu Windykacji i Rozliczenia Mediów) 10,00 zł
8. zaświadczenie/ wyrażenie zgody na wskazanie adresu mieszkania jako adresu siedziby firmy 70,00 zł
9. zaświadczenie/ potwierdzenie w sprawach najmu lokalu użytkowego 70,00 zł
10. ponowne rozpatrzenie wniosku o sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy 300,00 zł
11. wydanie kserokopii umowy najmu lub aneksu do umowy, potwierdzonych za zgodność  z oryginałem 30,00 zł
12. wykonanie kserokopii A4 jednostronnej: - czarnobiałej     – 0,50 zł/ str.
- kolorowej        – 1,00 zł/ str.
w przypadku kserokopii obustronnej opłata dwa razy wyższa niż jednostronnej x 2
w przypadku formatu A3 opłata dwa razy wyższa niż A4 x 2

III. Opłaty związane ze świadczeniem usług zarządzania dla WMN:

Lp. Rodzaj usługi Cena brutto
1. koszt przygotowania i wysłania korespondencji w trybie IZG na wniosek indywidualny właściciela 20,00 zł za korespondencję
2. koszt udostępnienia/wynajęcia pomieszczenia w celu przeprowadzenia zebrania/spotkania członków WMN 40,00 zł
3. opłata za przygotowanie kserokopii dokumentów z jednego zebrania wspólnoty (uchwały +  protokół); za przygotowanie dokumentów dla członków zarządu WMN opłat nie pobiera się 20,00 zł
4.

koszt udzielenia odpowiedzi na indywidualne podanie/pytanie właściciela:

  • nie wymagające przetworzenia danych
  • wymagające przetworzenia danych (o wysokości opłaty decyduje Dyrektor ds. zarządzania nieruchomościami)

 20,00 zł

50,00 zł - 100,00 zł

UŻYWAMY PLIKÓW COOKIES,

Aby ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Polityka cookies