Pion Organizacyjny

1. Pionem organizacyjnym kieruje Kierownik działu organizacyjnego.
2. Kierownikowi działu organizacyjnego bezpośrednio podlegają:
   1) Sekcja ds. administracyjno-pracowniczych,
   2) Stanowisko obsługi sekretariatu,
   3) Stanowisko ds. informatyki,
   4) Obsługa ds. bhp, p.poż. i oc. (usługa zlecona firmie zewnętrznej).
3 Do zakresu zadań działu organizacyjnego należy:
   1) organizacja i koordynowanie pracy w zakresie sprawnego funkcjonowania sekretariatu i Biura Obsługi Lokatora,
   2) prowadzenie spraw organizacyjnych Spółki,
   3) zapewnienie łączności w zakładzie,
   4) obsługa sekretaryjna Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki,
   5) prowadzenie całokształtu zagadnień dotyczących spraw osobowych, doboru kadr,spraw socjalnych, ubezpieczeń pracowników, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz p.poż.,
   6) zaopatrywanie Spółki w materiały biurowe, pieczątki, urządzenia, środki chemiczne oraz zakupy sprzętu potrzebnego do wyposażenia stanowisk pracy,
   7) nadzór nad bezpieczeństwem informacji danych przetwarzanych w zakładowym
systemie komputerowym,
   8) wyposażenie stanowisk pracy w sprzęt komputerowy oraz nadzór nad jego eksploatacją,
   9) organizowanie i kierowanie pracowników na szkolenia,
  10) organizowanie i nadzór nad utrzymaniem czystości i porządku w budynkach
administracyjno-biurowych,
 11) zabezpieczenie i ochrona budynków administracyjno-biurowych Spółki,
  12) prowadzenie archiwum zakładowego,
  13) prowadzenie spraw obrony cywilnej,
  14) prowadzenie ubezpieczeń majątkowych, odpowiedzialności cywilnej itp. Spółki oraz Wspólnot Mieszkaniowych Nieruchomości, którymi Spółka administruje bądź zarządza na podstawie stosownych umów.
  15) koordynacja całokształtu spraw mu powierzonych w zakładzie, współpracując w tym
zakresie z innymi komórkami organizacyjnymi.

UŻYWAMY PLIKÓW COOKIES,

Aby ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Polityka cookies