Pion Finansowy

1. Pionem finansowym kieruje Główny Księgowy.
2. Głównemu księgowemu podlegają:
    1) Dział rachunkowości i planowania,
    2) Dział windykacji i rozliczeń mediów.

3. Kierownikowi działu rachunkowości i planowania bezpośrednio podlegają:

        3.1. Sekcja rachunkowości i płac,
        3.2. Sekcja księgowości WMN,
        3.3. Sekcja/ stanowisko planowania i rozliczeń,
        3.4. Punkt kasowy spółek miejskich.

4. Kierownikowi działu windykacji i rozliczeń mediów bezpośrednio podlegają:
    1) Sekcja windykacji należności,
    2) Sekcja rozliczeń mediów.

5. Do zakresu zadań pionu finansowego należy:
1) prowadzenie gospodarki finansowej zakładu, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
2) prowadzenie ksiąg rachunkowych Spółki,
3) sporządzanie planów finansowych Spółki,
4) naliczanie i wypłata wynagrodzeń za pracę pracowników i innych należności, dokonywanie potrąceń oraz prowadzenie stosownej ewidencji,
5) sporządzanie sprawozdawczości i analiz finansowych,
6) naliczanie i ewidencja czynszów oraz należności za media,
7) całokształt czynności związanych z windykacją należności przysługujących Spółce, lub podmiotom na rzecz których Spółka zarządza nieruchomościami, oraz nadzór i współpraca w ich egzekwowaniu z właściwymi instytucjami i organami,
8) przeprowadzanie inwentaryzacji okresowych rzeczywistego stanu aktywów i pasywów,
9) organizowanie źródeł zasilania finansowego, w tym pozyskiwanie kredytów dla Spółki i Wspólnot Mieszkaniowych Nieruchomości, w zakresie realizowanych inwestycji,
10) całokształt spraw finansowo-księgowych związanych z obsługą wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez Spółkę,
11) organizowanie w zakładzie sprawnego obiegu dokumentów księgowych oraz systemu kontroli finansowej,
12) rozliczanie zobowiązań z budżetami, bankami, organami podatkowymi, ubezpieczeniowymi i innymi podmiotami osób prawnych i fizycznych,
13) prowadzenie wewnętrznej kontroli finansowej, w tym kontroli obcych zarządców,
14) prowadzenie całokształtu spraw rozliczeniowych zakładu,
15) prowadzeniem kasy zakładu,
16) ochrona danych osobowych zgromadzonych w dokumentacji płacowej, podatkowej itp.,
17) współpraca z innymi komórkami zakładu w zakresie zagadnień finansowych związanych z zarządzaniem nieruchomościami wspólnymi oraz innymi kontrahentami Spółki, zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie,
18) obsada Biura Obsługi Lokatora spośród pracowników pionu w systemie rotacyjnym.

UŻYWAMY PLIKÓW COOKIES,

Aby ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Polityka cookies