OGŁOSZENIE WS. ODCZYTU WODOMIERZY

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul. Cieślaka 6b w Szczecinku, w związku z panującą pandemią koronawirusa COVID-19, mając na uwadze zdrowie naszych lokatorów i mieszkańców zawiadamia o zmianie sposobu dokonywania odczytów wodomierzy. Odczyty w roku bieżącym nie będą dokonywane przez naszych pracowników.

Dlatego też prosimy mieszkańców o samodzielne dokonanie w okresie 23.12.2021 - 31.12.2021 odczytów swoich wodomierzy poprzez wykonanie zdjęcia dokumentującego jego stan. Zdjęcie powinno być wyraźne, tj. musi być widoczny numer wodomierza, jego stan (ilość zużytej wody), cecha legalizacyjna oraz plomba.

Zdjęcie/a wodomierza/y wraz z podaniem imienia i nazwiska, adresu lokalu, którego odczyt dotyczy oraz numeru telefonu prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres e-mail – zgm@zgm-tbs.szczecinek.pl lub dostarczyć do siedziby Spółki.

UŻYWAMY PLIKÓW COOKIES,

Aby ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Polityka cookies